Toprak Analizleri Dersi Megep Modülleri Kitabı

Toprak Analizleri Dersi Megep Modülleri Kitabı
Toprak analizleri dersi megep modülleri kitapları kazanımlara dayalı programlara göre hazırlanmıştır. Laboratuvar hizmetleri bölümünde gösterilmekte olan bireysel öğrenme materyalleri ise; Toprak numunesini analize hazırlama modülü, toprakta…

Toprak Analizleri Dersi Megep Modülleri Kitabı
Toprak analizleri dersi megep modülleri kitapları kazanımlara dayalı programlara göre hazırlanmıştır. Laboratuvar hizmetleri bölümünde gösterilmekte olan bireysel öğrenme materyalleri ise; Toprak numunesini analize hazırlama modülü, toprakta…

Mikrobiyolojik Analizler Dersi Megep Modülleri Kitabı

Mikrobiyolojik Analizler Dersi Megep Modülleri Kitabı
Mikrobiyolojik analizler dersi, kazanımlara dayalı program modüllerine göre hazırlanmıştır. Dersin modülleri ise: Antimikrobiyal madde testleri modülü, biyokimyasal testler modülü, indikatör ve patojen mikroorganizma sayımı modülü, kültürel…

Mikrobiyolojik Analizler Dersi Megep Modülleri Kitabı
Mikrobiyolojik analizler dersi, kazanımlara dayalı program modüllerine göre hazırlanmıştır. Dersin modülleri ise: Antimikrobiyal madde testleri modülü, biyokimyasal testler modülü, indikatör ve patojen mikroorganizma sayımı modülü, kültürel…

10. Sınıf Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı

Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı
10.Sınıf mikrobiyolojide temel işlemler dersi megep modülleri kitapları kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmışlardır. Laboratuvar hizmetleri 10. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise; Besiyeri modülü, boyama…

Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı
10.Sınıf mikrobiyolojide temel işlemler dersi megep modülleri kitapları kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmışlardır. Laboratuvar hizmetleri 10. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise; Besiyeri modülü, boyama…

10. Sınıf Laboratuvar Temel İşlemleri Dersi Megep Modülleri Kitabı

10. Sınıf Laboratuvar Temel İşlemleri Dersi Megep Modülleri Kitabı
10.Sınıf laboratuvar temel işlemleri dersi megep bireysel öğrenme materyalleri (modülleri), kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Laboratuvar hizmetleri alanı 10.sınıf dersi olan laboratuvar…

10. Sınıf Laboratuvar Temel İşlemleri Dersi Megep Modülleri Kitabı
10.Sınıf laboratuvar temel işlemleri dersi megep bireysel öğrenme materyalleri (modülleri), kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Laboratuvar hizmetleri alanı 10.sınıf dersi olan laboratuvar…

Laboratuvar Güvenliği Ve Analizlere Hazırlık Dersi Megep Modülleri Kitabı

10.Sınıf Laboratuvar Güvenliği Ve Analizlere Hazırlık Dersi Megep Modülleri Kitabı
Laboratuvar güvenliği ve analizlere hazırlık dersi bireysel öğrenme materyalleri (modülleri), kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Laboratuvar hizmetleri alanında yer alan ve 10.sınıflarda…

10.Sınıf Laboratuvar Güvenliği Ve Analizlere Hazırlık Dersi Megep Modülleri Kitabı
Laboratuvar güvenliği ve analizlere hazırlık dersi bireysel öğrenme materyalleri (modülleri), kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Laboratuvar hizmetleri alanında yer alan ve 10.sınıflarda…

Su Ürünleri Mevzuatı Dersi Megep Modülleri Kitabı

Su Ürünleri Mevzuatı Dersi Megep Modülleri Kitabı
Su ürünleri mevzuatı dersi modülleri, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Denizcilik alanında gösterilmekte olan dersin modülleri ise su ürünleri genel mevzuatı modülü ve su ürünlerinde denetim modülleridir.
Su ürünleri mevzuatı…

Su Ürünleri Mevzuatı Dersi Megep Modülleri Kitabı
Su ürünleri mevzuatı dersi modülleri, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Denizcilik alanında gösterilmekte olan dersin modülleri ise su ürünleri genel mevzuatı modülü ve su ürünlerinde denetim modülleridir.
Su ürünleri mevzuatı…

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Dersi Megep Modülleri Kitabı

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Dersi Megep Modülleri Kitabı
Su ürünleri işleme teknolojisi dersi megep modül kitapları, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmaktadır. Denizcilik alanı, 11. ve 12. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise: Su ürünleri işleme modülü, sü ürünleri…

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Dersi Megep Modülleri Kitabı
Su ürünleri işleme teknolojisi dersi megep modül kitapları, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmaktadır. Denizcilik alanı, 11. ve 12. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise: Su ürünleri işleme modülü, sü ürünleri…